ENGLISH POLISH CHINESE KOREAN TURKISH ITALIAN RUSSIAN

 

   

   

   

   

   

   

   


"Tagansky Rjad" dzisiaj to jest najwkszy kompleks handlowy w centrum Rosji

  • ponad 4 tys. lawiek handlowych
  • ponad 40 tys. goci codziennie.
  • rtnrstwo z przedsibiorstwami 20 regionow Rosji, oraz z zagranic
  • coroczna wyta pnd 150 mln rubli podatkw do budetw wszystkich szczebli
  • ponad 30 mln rubli corocznie na cele charytatywnie
  • budowa centrum handlowo - hotlowiego o powierzchni 40 tys. m kw
  • rozwinita infrastruktura
  • system parkingw
- gospodarka samochodowa
- przedsibiorstwo ochronne
- punkt pomocy lekarskiej
- widzia paszportowo-wizowy
- oddzia banku
- posterunek inspekcji podatkowej
- centrum informacyjne
- wszystkie rodzaje cznoci
- agencja reklamowa
- system ywienia zbiorowego
- magazyny

Adres: 19, Tekhnicheskaya str, Ekaterinburg 620090
Tel: +7 (343) 381-85-00
fax: +7 (343) 381-85-06
e-mail: office@taganka-e.ru